Εμπορικό πρόγραμμα UpSales

Χαρακτηριστικά

Συναλλασσόμενοι (Πελάτες, Προμηθευτές), Λήψη συναλλασσόμενου από ΓΓΠΣ, Αγορές, Πωλήσεις, Διαχείριση Λιανικής, Αποθήκη, Υπηρεσίες, Πωλητές, Αποστολή παραστατικών με email, Αποστολή δεδομένων στο myData.

Εισπράξεις – Πληρωμές, Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Επιταγές.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΓΓΠΣ, Γεφύρωση με διάφορα λογιστικά προγράμματα, Εξαγωγή αρχείου για Ήφαιστο, Εκτυπώσεις πωλήσεων, ειδών, κ.α.

Modules

Retail - Εντατική λιανική

Η λύση της εντατικής λιανικής ικανοποιεί πλήρως τις καθημερινές ανάγκες των καταστημάτων λιανικής πώλησης , για ταχύτερη εξυπηρέτηση και απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής. Με αυτή την επέκταση μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του UpSales για έλεγχο αποθήκης, υπόλοιπα πελατών προμηθευτών κλπ και την ίδια στιγμή να επιταχύνετε την εργασία σας.

Πρατηρια - Διασύνδεση με Εισροών-Εκροών

Γέφυρα αποδείξεων με όλα τα συστήματα Εισροών – Εκροών της αγοράς. Αυτοματοποιημένο σύστημα Τιμολόγησης για αντικατάσταση απόδειξης.

Δρομολόγηση

Με την χρήση της επέκτασης Δρομολόγια μπορείτε να οργανώσετε όλες σας τις παραγγελίες και τις διανομές σας ανά όχημα και ημερομηνία.

Φορητή Τιμολόγηση

Με το UpSales δίνεται η δυνατότητα στον διανομέα ή και στον πωλητή της επιχείρησής σας να εκδίδει μηχανογραφημένα παραστατικά στο σημείο διανομής. Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση με το κεντρικό UpSales στην έδρα σας.