Πρατήρια υγρών καυσίµων

Η εµπορική εφαρµογή UP SALES ανατρέπει τα δεδοµένα!

Aποτελεί την ιδανική λύση για όλες τις απαιτήσεις της µικροµεσαίας επιχείρησης. Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που υποστηρίζει τον σύγχρονο επαγγελµατία, χωρίς υψηλό κόστος.

 • ∆ηµιουργήθηκε µε γνώµονα τη µείωση του οικονοµικού κόστους και του κόστους εργασίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιάστηκε για να προσφέρει ευκολία στο χρήστη, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων Η/Υ. Aπαιτούνται ελάχιστες κινήσεις σε όλες τις λειτουργίες ώστε να αυξάνεται η αποδοτικότητα της επιχείρησης.
 • Αναπτύχθηκε µε τεχνολογία αιχµής. Tα πλέον σύγχρονα εργαλεία προγραµµατισµού προσφέρουν ευελιξία και παραµετροποίηση στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Περιλαµβάνει διαχείριση πελατών, προµηθευτών, ειδών, υπηρεσιών, αποθήκης, πωλήσεων, αγορών, εισπράξεων, πληρωµών, αξιόγραφων.
 • Μεταφέρει εγγραφές πωλήσεων, αγορών, χρηµατοοικονοµικών σε πλήθος λογιστικών εφαρµογών µειώνοντας την εργασία των λογιστών και ελαχιστοποιώντας το ανθρώπινο λάθος στην καταχώρισή τους.
 • Εξάγει αρχεία Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών Προµηθευτών και Συναλλαγών έτοιµα για αποστολή στην Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ).
 • Προσφέρει απευθείας σύνδεση µε φορολογικούς µηχανισµούς για την έκδοση λιανικών αποδείξεων.
 • Mεταφέρει τις κινήσεις πωλήσεων, αγορών, εισπράξεων, πληρωµών µε σύνδεση των πιο γνωστών λογιστικών προγραµµάτων της αγοράς.
 • Είναι το οικονοµικότερο της αγοράς.
 • Συνδέεται µε τα περισσότερα συστήµατα εισροών-εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίµων.
 • Έχει το οικονοµικότερο Release (ετήσιο κόστος).
 • ∆ιευκολύνει του λογιστές µε τις αποστολές των εγγράφων στα λογιστικά προγράµµατα. Mειώνει το κόστος των ωρών καταχώρισης και εκµηδενίζει τα λάθη από τους υπαλλήλους των λογιστικών γραφείων.
 • Είναι έτοιµο για την αποστολή οποιονδήποτε στοιχείων ζητηθούν στη ΓΓΠΣ (TAXISNET).
 • Αναβαθµίζεται εύκολα από το Internet χωρίς κόστος επίσκεψης τεχνικού.
 • Εάν συνδεθεί µε φορολογικό µηχανισµό λειτουργεί και για λιανική πώληση.
 • Με την αγορά της εµπορικής εφαρµογής, ∆ΩΡΕΑΝ για ένα χρόνο οι νέες εκδόσεις της εφαρµογής!